Samenvatting bestuursvergadering 26 september 2019

Opening De voorzitter opent. Mededelingen/ingekomen stukken Geen. Verslag 16/05/2019 Geen opmerkingen. Stand van zaken VWS/BGNU/VVAT/VMG Het NIT-bestuur is al lange tijd in gesprek met het ministerie van VWS en andere betrokken thanatopraxie organisaties over een branchebrede landelij
Read More

Samenvatting bestuursvergadering 16 mei 2019

Status ontwikkelingen in nieuwe organisatie Thanatopraxie Op 16 mei jl. heeft NIT-bestuur om de tafel gezeten met VVAT en BGNU. Dit was een vervolg op de uitkomsten van commissie 1, 2 en 3 om een nieuwe onafhankelijke thanatopraxie organisatie te vormen die bestuursleden heeft op voor
Read More

Samenvatting bestuursvergadering 20 februari 2019

Opening George opent. Mededelingen/ingekomen stukken Geen. Verslag 28/11/2018 Wordt ongewijzigd vastgesteld. Verslag 31/01/2019 Wordt ongewijzigd vastgesteld. Terugblik op proces cie. I, II, III en VWS (12/02/2018) en vervolg Op 12 februari was het NIT samen met Vesalius, de BGNU en d
Read More

Samenvatting bestuursvergadering 28 november 2018

1. Opening De voorzitter opent. 2. Mededelingen/ingekomen stukken Een verwijzing naar een onlangs verschenen artikel waarin wordt gesproken over het niet meer mogen balsemen met formaldehyde in Europa komt aan de orde. Het lijkt daarmee dat het balsemen in de ban wordt gedaan. Toegepa
Read More

Samenvatting bestuursvergadering 19 september 2018

1. Opening De voorzitter opent. 2. Mededelingen/ingekomen stukken Geen 3. Verslag 16/05/2018 Wordt ongewijzigd vastgesteld. 4. Stand van zaken en voorbereiding overleg 4 oktober ministerie VWS Op 25 april was er een bijeenkomst met het ministerie van VWS waarbij BGNU, Vesalius en NIT
Read More

Samenvatting bestuursvergadering 16 mei 2018

Opening De voorzitter opent de vergadering. Mededelingen/ingekomen stukken Geen Verslag 21/02/2018 Wordt ongewijzigd vastgesteld. Financieel verslag 2017 Het financieel verslag over 2017 wordt conform vastgesteld. Verlening decharge wordt voor de volgende vergadering geagendeerd. Stan
Read More

Samenvatting bestuursvergadering 21 februari 2018

         1. Opening George Maat opent de vergadering. Ook aanwezig zijn twee leden van de examencommissie, Bas de Leng en Peter Gerrits. Mededelingen/ingekomen stukken Geen. Verslagen Verslag vergadering 23/11/2017: Tekstueel en n.a.v.: geen opmerkingen. Verslag gesprek Eric Kost
Read More

Samenvatting bestuursvergadering 23 november 2017

1. Opening Evert opent. 2.Mededelingen/ingekomen stukken Geen. 3.Verslag en actiepunten vergadering 27/09/2017 en 30/10/2017 Door omstandigheden is er vertraging opgetreden in het doorlopen van stages in zowel het buitenland als in Nederland en in het verrichten van het praktijkexamen
Read More

Samenvatting bestuursvergadering 27 september 2017

Opening De voorzitter opent de vergadering en Chantal Wilthagen, locatiemanager bij Dela, is in het eerste deel van de vergadering aanwezig. De aanleiding voor haar aanwezigheid betreft een afstemming over praktijk stages en praktijkexamens in Nederland. Omstandigheden als o.a. ziekte
Read More

Samenvatting bestuursvergadering 10 mei 2017

Opening Wegens afwezigheid van de voorzitter opent Evert de Niet de vergadering. Hij wenst onze voorzitter beterschap en hoopt dat deze zijn werkzaamheden weer snel op kan pakken. Verslag en actiepunten vergadering 1 februari 2017 Verslag: Redactioneel en inhoudelijk: geen opmerkingen
Read More