Samenvatting bestuursvergadering 19 mei

Opening De voorzitter opent de vergadering. Mededelingen/ingekomen stukken Geen. Verslag 17/02/21 en actiepunten Redactioneel en naar aanleiding van: geen opmerkingen. Vervolg op actiepunten: George Maat is bereid zitting te nemen in de kascommissie. Een reactie van de VVAT op de PE-d
Read More

Thanatopraxie op EenVandaag 30 april 2021

Waarom steeds meer nabestaanden hun geliefde laten balsemen Met dit bericht vertelt Eenvandaag in de uitzending op 30 april 2021 over thanatopraxie en over het steeds populairder worden van balsemen in Nederland. Twee van onze ingeschreven thanatopracteurs, Rens de Peijper en Paula Sw
Read More

NIT REACTIE OP THANATOPRAXIE ONTWIKKELINGEN

Recent heeft het bestuur van het Nederlands Instituut voor Thanatopraxie (NIT) kennis genomen van het besluit van Dela (daarin gevolgd door Yarden en Monuta) om tijdelijk te stoppen met het aanbieden van thanatopraxie. Mede gezien de vele vragen die er worden gesteld en de onrust die
Read More

Samenvatting bestuursvergadering 17 februari 2021

1. Opening De voorzitter opent de vergadering. 2. Mededelingen/ingekomen stukken Geen. 3. Verslag 18/11/2020 Stageformulier is ter becommentariëring naar de VVAT gegaan, we wachten op een reactie. Instellen kascommissie: een onafhankelijk persoon wordt benaderd om de kas en de bankmut
Read More

Samenvatting bestuursvergadering 18 november 2020

1.  Opening De voorzitter opent de vergadering. 2. Mededelingen/ingekomen stukken De voorzitter zet een kennismakingsafspraak met de VVAT in gang. 3.  Verslag 16/09/2020 Geen opmerkingen, de actiepunten worden doorgenomen. 4. Samenwerking met Stivu We hebben nog geen reactie ontvangen
Read More

Samenvatting bestuursvergadering 16 september 2020

1.Opening De voorzitter opent de vergadering. 2. Mededelingen/ingekomen stukken Geen. 3. Verslag 14/05/2020 Geen opmerkingen. Actiepunten worden doorgenomen en afgevinkt. Een nieuw stagebehandelformulier wordt ontwikkeld en in de volgende vergadering besproken.   4. Terugblik exa
Read More

Samenvatting bestuursvergadering 15 mei 2020

1. Opening De voorzitter opent. 2. Mededelingen/ingekomen stukken Geen. 3. Verslag 13/02/2020 Geen opmerkingen. 4. Samenwerking met Stivu In het outsourcen van examens en het borgen van een PE-systematiek heeft het NIT de keuze gemaakt voor de Stivu. De zomerperiode wordt gebruikt om
Read More

Samenvatting bestuursvergadering 13 februari 2020

1. Opening De voorzitter opent en heet in het bijzonder Gert-Jan Kleinrensink welkom, die voor de eerste keer aanschuift in de bestuursvergadering. Er volgt een korte voorstelronde van de bestuursleden. 2. Mededelingen/ingekomen stukken Geen. 3. Verslag 28/10/2019 Geen opmerkingen. Ac
Read More

Samenvatting bestuursvergadering 28 oktober 2019

Opening De voorzitter opent en heet speciaal Niels Schermel welkom, die als nieuw bestuurslid voor de eerste keer aanschuift. Gert-Jan Kleinrensink, die ook toetreedt tot het nieuwe bestuur is dit keer afwezig.  Mededelingen/ingekomen stukken Het doorgeven van de wijzigingen in bestuu
Read More

Samenvatting bestuursvergadering 26 september 2019

Opening De voorzitter opent. Mededelingen/ingekomen stukken Geen. Verslag 16/05/2019 Geen opmerkingen. Stand van zaken VWS/BGNU/VVAT/VMG Het NIT-bestuur is al lange tijd in gesprek met het ministerie van VWS en andere betrokken thanatopraxie organisaties over een branchebrede landelij
Read More