Samenvatting bestuursvergadering 22 februari 2023

Opening De voorzitter opent de vergadering. Mededelingen/ingekomen stukken Via de mail is opnieuw een vraag binnengekomen van een buitenlandse thanatopracteur over examinering en inschrijving in het NIT-register. Voor het uitvoeren van een thanatopraxiebehandeling is het gewenst -gezi
Read More

Samenvatting bestuursvergadering 16 november 2022

Opening De voorzitter opent de vergadering. Mededelingen/ingekomen stukken Via de mail is een vraag binnengekomen van een buitenlandse thanatopracteur over het werken en opleiden in Nederland in deze branche. We gaan in gesprek om werkervaring en kennis af te tasten en om zo in te sch
Read More

Samenvatting bestuursvergadering 21 september 2022

Opening De voorzitter opent de vergadering. Mededelingen/ingekomen stukken Geen. Verslagen en actiepunten 11 mei 2022 De verslagen worden goedgekeurd. De volgende actiepunten worden besproken: De voorzitter benadert iemand voor zitting in de bezwarencommissie. Deze commissie behartigt
Read More

Samenvatting bestuursvergadering 11 mei 2022

Opening De voorzitter opent de vergadering. Mededelingen/ingekomen stukken De SKU zocht contact over diverse onderwerpen zoals erkenning, registratie, vakbekwaamheid, PE-punten en buikpuncties. Het bestuur heeft de werkwijze binnen het NIT toegelicht en aangegeven dat thanatopraxie no
Read More

Samenvatting bestuursvergadering 16 februari 2022

Opening De voorzitter opent de vergadering. 2. Mededelingen/ingekomen stukken Ingekomen stuk: van KvK een bevestiging van de ubo-inschrijving. 3. Verslagen en actiepunten 17 november 2021 Verslagen: geen opmerkingen. Actiepunten: We werken aan de thanatopraxie-examendatabase. Nieuwe v
Read More

Samenvatting bestuursvergadering 17 november 2021

1. Opening De voorzitter opent de vergadering. 2. Mededelingen/ingekomen stukken Van de Kvk kwam het verzoek om de inschrijving van ubo’s in het ubo-register. We dragen de informatie aan bij de KvK. 3. Verslagen en actiepunten 15 september 2021 Geen opmerkingen. Met betrekking tot exa
Read More

Samenvatting bestuursvergadering 15 september 2021

Opening De voorzitter opent de vergadering. Mededelingen/ingekomen stukken Geen. Uitkomsten overleg 15 september 2021 met VVAT PE-puntensystematiek In de toekomst zal de overheid dit de branche opleggen en het NIT wil de beroepsgroep daarin graag ondersteunen. Wanneer het PE-puntentra
Read More

Samenvatting bestuursvergadering 19 mei

Opening De voorzitter opent de vergadering. Mededelingen/ingekomen stukken Geen. Verslag 17/02/21 en actiepunten Redactioneel en naar aanleiding van: geen opmerkingen. Vervolg op actiepunten: George Maat is bereid zitting te nemen in de kascommissie. Een reactie van de VVAT op de PE-d
Read More

Thanatopraxie op EenVandaag 30 april 2021

Waarom steeds meer nabestaanden hun geliefde laten balsemen Met dit bericht vertelt Eenvandaag in de uitzending op 30 april 2021 over thanatopraxie en over het steeds populairder worden van balsemen in Nederland. Twee van onze ingeschreven thanatopracteurs, Rens de Peijper en Paula Sw
Read More

NIT REACTIE OP THANATOPRAXIE ONTWIKKELINGEN

Recent heeft het bestuur van het Nederlands Instituut voor Thanatopraxie (NIT) kennis genomen van het besluit van Dela (daarin gevolgd door Yarden en Monuta) om tijdelijk te stoppen met het aanbieden van thanatopraxie. Mede gezien de vele vragen die er worden gesteld en de onrust die
Read More