NIT dient bezwaar in tegen toelating van vloeistoffen met formaldehyde van bepaalde classificaties

Het Nederlands Instituut voor Thanatopraxie (NIT) heeft formeel bezwaar aangetekend tegen de recente besluiten van het College voor de toelating van Gewasbeschermingsmiddelen en Biociden (CTGB) betreffende de toelating van vloeistoffen met formaldehyde. In een brief gericht aan het Co
Read More

Samenvatting bestuursvergadering NIT 22 november 2023

Opening De voorzitter opent de vergadering. Samenwerking met NaVU In dit deel van de vergadering sluiten medewerkers van de NaVU aan. We bespreken de wederzijdse vragen over examinering, de database met examenvragen, de kosten van deelname aan examinering en de verdere invulling van d
Read More

Samenvatting bestuursvergadering 20 september 2023

Opening De voorzitter opent de vergadering. Mededelingen/ingekomen stukken Geen. Verslagen en actiepunten 24 mei 2023 Geen opmerkingen. Financiën Alle contributies voor dit jaar zijn ontvangen. Samenwerking met Navu/ examenvragen De Navu implementeert onze examendatabase in hun systee
Read More

Samenvatting bestuursvergadering 24 mei 2023

Opening De voorzitter opent de vergadering. Mededelingen/ingekomen stukken We brengen de financiële status in kaart nu een samenwerking met de NaVU is afgesproken. We voeren een tariefsverhoging door en informeren de thanatopracteurs over de stijging in onze kosten nu we de praktische
Read More

Samenvatting bestuursvergadering 22 februari 2023

Opening De voorzitter opent de vergadering. Mededelingen/ingekomen stukken Via de mail is opnieuw een vraag binnengekomen van een buitenlandse thanatopracteur over examinering en inschrijving in het NIT-register. Voor het uitvoeren van een thanatopraxiebehandeling is het gewenst -gezi
Read More

Samenvatting bestuursvergadering 16 november 2022

Opening De voorzitter opent de vergadering. Mededelingen/ingekomen stukken Via de mail is een vraag binnengekomen van een buitenlandse thanatopracteur over het werken en opleiden in Nederland in deze branche. We gaan in gesprek om werkervaring en kennis af te tasten en om zo in te sch
Read More

Samenvatting bestuursvergadering 21 september 2022

Opening De voorzitter opent de vergadering. Mededelingen/ingekomen stukken Geen. Verslagen en actiepunten 11 mei 2022 De verslagen worden goedgekeurd. De volgende actiepunten worden besproken: De voorzitter benadert iemand voor zitting in de bezwarencommissie. Deze commissie behartigt
Read More

Samenvatting bestuursvergadering 11 mei 2022

Opening De voorzitter opent de vergadering. Mededelingen/ingekomen stukken De SKU zocht contact over diverse onderwerpen zoals erkenning, registratie, vakbekwaamheid, PE-punten en buikpuncties. Het bestuur heeft de werkwijze binnen het NIT toegelicht en aangegeven dat thanatopraxie no
Read More

Samenvatting bestuursvergadering 16 februari 2022

Opening De voorzitter opent de vergadering. 2. Mededelingen/ingekomen stukken Ingekomen stuk: van KvK een bevestiging van de ubo-inschrijving. 3. Verslagen en actiepunten 17 november 2021 Verslagen: geen opmerkingen. Actiepunten: We werken aan de thanatopraxie-examendatabase. Nieuwe v
Read More

Samenvatting bestuursvergadering 17 november 2021

1. Opening De voorzitter opent de vergadering. 2. Mededelingen/ingekomen stukken Van de Kvk kwam het verzoek om de inschrijving van ubo’s in het ubo-register. We dragen de informatie aan bij de KvK. 3. Verslagen en actiepunten 15 september 2021 Geen opmerkingen. Met betrekking tot exa
Read More