Samenvatting bestuursvergadering 26 september 2019

  1. Opening

De voorzitter opent.

  1. Mededelingen/ingekomen stukken

Geen.

  1. Verslag 16/05/2019

Geen opmerkingen.

  1. Stand van zaken VWS/BGNU/VVAT/VMG

Het NIT-bestuur is al lange tijd in gesprek met het ministerie van VWS en andere betrokken thanatopraxie organisaties over een branchebrede landelijke organisatie voor thanatopraxie die zich hard maakt voor uniforme eindexamentermen (inmiddels vastgesteld), toezicht op registratie en handhaving van kwaliteit (bijv. PE-punten-systematiek). In een laatste overleg in Den Haag is besloten dat er een nieuw thanatopraxie bestuur wordt gevormd uit kandidaten die uit de achterban  van diverse organisaties worden voorgedragen. Het nieuwe bestuur wordt belast met de organisatie van genoemde onderwerpen. De zoektocht naar kandidaten was ook de opdracht van het Ministerie van VWS aan het NIT bestuur. De voorgedragen kandidaten nemen op persoonlijke titel deel aan dit nieuw bestuur. Inmiddels heeft de Vereniging Van Actieve Thanatopracteurs (VVAT) een kandidaat voorgedragen, namelijk Niels Schermel (Afuitex post mortem support). Het lukte de andere organisaties (BGNU en VMG) tot nu niet om uit hun domein met een voordracht te komen. En Vesalius trok zich vooraf terug uit dit proces. Het NIT bestuur heeft inmiddels zijn verantwoordelijkheid genomen door zelf op zoek te gaan naar kandidaten die samen met de andere bestuursleden de branche in de gehele breedte willen vertegenwoordigen. In de zoektocht kwam het bestuur uit op Gert-Jan Kleinrensink (hoogleraar anatomie in het Erasmus MC) die de rol van bestuurder in deze nieuwe organisatie heeft aanvaard. Het bestuur realiseert zich dat dit consequenties heeft voor zijn deelname aan de examencommissie van het NIT want uitvoering geven aan beide functies kan uiteraard niet. Dit betekent dat de examencommissie zonder hem verder gaat. Een tweetal bestuursleden van het NIT zullen na een inwerkperiode van deze nieuwe bestuursleden aftreden, te weten George Maat en Hans Heikoop en daarmee is de vernieuwing en verbreding een feit. Dit nieuws is aan het Ministerie van VWS verspreid. Ook wordt van deze nieuwsfeiten een persbericht uitgegeven.

  1. Rondvraag

Aan de orde komt het door andere partijen onterecht schermen met academische accreditaties van  universitaire ziekenhuizen. Het blijkt dat soms een klein praktijk- of theoriedeel van de examenstof op een universitaire/ziekenhuislocatie wordt gegeven. Voor de betreffende universitaire afdelingen is het onjuist om op deze wijze met een schijnverantwoordelijkheid voor de thanatopraxie opleiding geassocieerd te worden.

  1. Volgende vergadering

Maandag 28 oktober, waarvoor ook de nieuwe bestuursleden worden uitgenodigd.

  1. Sluiting

De voorzitter sluit de vergadering.