Samenvatting bestuursvergadering 24 februari 2016

Opening George opent de vergadering. Verslag en actiepunten vergadering 9 december 2015 Er zijn geen opmerkingen t.a.v. verslag en de actiepunten zijn afgehandeld. Mededelingen/ingekomen stukken Contact met mw. J. Brouwers-Verstappen van Min. VWS. Mevrouw Brouwers toont oprechte belan
Read More

Samenvatting bestuursvergadering 9 december 2015

1. Opening George opent de vergadering. 2. Informatie via telefonische verbinding met mw. J. Brouwers-Verstappen van Min. VWS Opleidingseisen Daarin neemt het ministerie het standpunt dat dit ter bepaling aan de beroepsgroep is. Vergunningen voor gebruik vloeistoffen Vergunningen moet
Read More

Samenvatting bestuursvergadering 16 september 2015

1. Opening en kennismaking mw. J. Brouwers-Verstappen George Maat verwelkomt in het bijzonder mw. Joyce Brouwers-Verstappen van het Ministerie van VWS. Zij is beleidsmedewerker bij de Directie Publieke Gezondheid, afdeling Ethiek en Financieel beleid. Ze is uitgenodigd om af te tasten
Read More

Samenvatting bestuursvergadering 15 april 2015

Deze samenvatting is alleen bestemd voor interne doeleinden, voor gecertificeerde NIT thanatopracteurs. 1 Kennismaking mw. J. Brouwers-Verstappen van Min. VWS De kennismaking gaat niet door. Mw. Brouwers kan niet en ze heeft aangegeven t.g.v. interne reorganisatie ook niet zeker te we
Read More

Promotie NIT op beurzen en open dagen

Het NIT heeft banners aangeschaft om daarmee Thanatopraxie en het NIT te promoten. De banner laat een mooie overgang zien van zwart-wit naar kleur. Als een herstel, duidend op de symboliek met Thanatopraxie. De bomen met takken symboliseren een aderstructuur.
Read More

Samenvatting bestuursvergadering 3 maart 2015

Deze samenvatting is alleen bestemd voor interne doeleinden, voor gecertificeerde NIT thanatopracteurs. 1. Mededelingen/ingekomen stukken a) Bij de opening wordt geattendeerd op een mooi artikel waarin Niels Schermel aan het woord is over Thanatopraxie. Gepubliceerd op 17 februari in
Read More

Samenvatting bestuursvergadering NIT 10 december 2014

Samenvatting bestuursvergadering NIT Dinsdag 10 december 2014 1. Samenstelling van de werkgroep Bas de Leng, Els Görtemöller, Stefan Floors, Hans Verstraaten.   2. Behandelingen inventariseren Het bestuur neemt telefonisch contact op met de thanatopracteurs met het verzoek vanaf
Read More

Onderwerpen en actiepunten werkgroepvergadering

Woensdag 10 december te Amersfoort had de werkgroep haar eerste vergadering. Aanwezig waren: Rian Willems (bestuurslid NIT) Chantal Wilthagen, coördinator werkgroep Bas de Leng, lid werkgroep Els Görtemöller, lid werkgroep Hans Verstraaten, lid werkgroep Stefan Floors, lid werkgroep I
Read More

Registratie behandelingen

Het bestuur is bezig om regelgeving, kwaliteit van uitvoering, gebruik van thanatopraxievloeistoffen en verdere randvoorwaarden goed te regelen en te organiseren. Hiervoor vindt intensief overleg plaats met o.a. het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Vanaf de oprichting
Read More

Besloten: brief toelatingen/biociden

Het NIT heeft voortdurend aandacht voor een veilig gebruik van werkzame stoffen bij het toepassen van thanatopraxie. Daarbij wordt ook gekeken naar de wettelijke regels. Op initiatief van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu, met name van de Inspectie Leefomgeving en Transport,
Read More