Samenvatting bestuursvergadering 15 april 2015

Deze samenvatting is alleen bestemd voor interne doeleinden, voor gecertificeerde NIT thanatopracteurs. 1 Kennismaking mw. J. Brouwers-Verstappen van Min. VWS De kennismaking gaat niet door. Mw. Brouwers kan niet en ze heeft aangegeven t.g.v. interne reorganisatie ook niet zeker te we
Read More

Promotie NIT op beurzen en open dagen

Het NIT heeft banners aangeschaft om daarmee Thanatopraxie en het NIT te promoten. De banner laat een mooie overgang zien van zwart-wit naar kleur. Als een herstel, duidend op de symboliek met Thanatopraxie. De bomen met takken symboliseren een aderstructuur.
Read More

Samenvatting bestuursvergadering 3 maart 2015

Deze samenvatting is alleen bestemd voor interne doeleinden, voor gecertificeerde NIT thanatopracteurs. 1. Mededelingen/ingekomen stukken a) Bij de opening wordt geattendeerd op een mooi artikel waarin Niels Schermel aan het woord is over Thanatopraxie. Gepubliceerd op 17 februari in
Read More

Samenvatting bestuursvergadering NIT 10 december 2014

Samenvatting bestuursvergadering NIT Dinsdag 10 december 2014 1. Samenstelling van de werkgroep Bas de Leng, Els Görtemöller, Stefan Floors, Hans Verstraaten.   2. Behandelingen inventariseren Het bestuur neemt telefonisch contact op met de thanatopracteurs met het verzoek vanaf
Read More

Onderwerpen en actiepunten werkgroepvergadering

Woensdag 10 december te Amersfoort had de werkgroep haar eerste vergadering. Aanwezig waren: Rian Willems (bestuurslid NIT) Chantal Wilthagen, coördinator werkgroep Bas de Leng, lid werkgroep Els Görtemöller, lid werkgroep Hans Verstraaten, lid werkgroep Stefan Floors, lid werkgroep I
Read More

Registratie behandelingen

Het bestuur is bezig om regelgeving, kwaliteit van uitvoering, gebruik van thanatopraxievloeistoffen en verdere randvoorwaarden goed te regelen en te organiseren. Hiervoor vindt intensief overleg plaats met o.a. het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Vanaf de oprichting
Read More

Besloten: brief toelatingen/biociden

Het NIT heeft voortdurend aandacht voor een veilig gebruik van werkzame stoffen bij het toepassen van thanatopraxie. Daarbij wordt ook gekeken naar de wettelijke regels. Op initiatief van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu, met name van de Inspectie Leefomgeving en Transport,
Read More

Besloten: Onderzoeksresultaten bij blootstelling gevaarlijke stoffen

Blootstelling aan gevaarlijke stoffen en biologische agentia tijdens thanatopraxie bij gebruik van Isopropylalcohol in plaats van formaline Onderzoek – Resultaat – Advies Arbo Unie, 27 juni 2013 Aanleiding Uit onderzoek in 2011 blijkt dat thanatopracteurs worden blootgesteld aan
Read More

Besloten: Thanatopraxie symposium 2015

Op woensdag 3 juni 2015 organiseert het NIT een symposium.  Voor meer informatie: Rian Willems (rwillems@dela.org)
Read More