Samenvatting bestuursvergadering 10 mei 2017

Opening Wegens afwezigheid van de voorzitter opent Evert de Niet de vergadering. Hij wenst onze voorzitter beterschap en hoopt dat deze zijn werkzaamheden weer snel op kan pakken. Verslag en actiepunten vergadering 1 februari 2017 Verslag: Redactioneel en inhoudelijk: geen opmerkingen
Read More

Samenvatting bestuursvergadering 1 februari 2017

1. Opening George opent. 2. Verslag en actiepunten vergadering 14 september 2016 Er zijn voldoende aanmeldingen waardoor binnenkort de opleiding voor thanatopracteur weer wordt gestart. 3. Verslag bespreking Ministeries BiZa en VWS, 19 december 2016 Het NIT heeft op 19 december een ge
Read More

Samenvatting bestuursvergadering 14 september 2016

1.  Opening George opent de vergadering. 2. Mededelingen. De werkgroep komt langs om te spreken over het inventariseren van de wensen van thanatopracteurs die de beurs bezoeken. Om daarmee duidelijk in beeld gebracht te krijgen hoe men denkt over de oprichting van een brancheverenigin
Read More

Samenvatting bestuursvergadering 1 juni 2016

1. Opening George opent de vergadering. 2. Verslag en actiepunten vergadering 24 februari 2016 Er zijn geen opmerkingen over het verslag en wordt goedgekeurd. De actiepunten zijn afgehandeld. N.a.v. actiepunten: offertes voor een nieuwe website worden bekeken en de gegeven presentatie
Read More

Samenvatting bestuursvergadering 24 februari 2016

Opening George opent de vergadering. Verslag en actiepunten vergadering 9 december 2015 Er zijn geen opmerkingen t.a.v. verslag en de actiepunten zijn afgehandeld. Mededelingen/ingekomen stukken Contact met mw. J. Brouwers-Verstappen van Min. VWS. Mevrouw Brouwers toont oprechte belan
Read More

Samenvatting bestuursvergadering 9 december 2015

1. Opening George opent de vergadering. 2. Informatie via telefonische verbinding met mw. J. Brouwers-Verstappen van Min. VWS Opleidingseisen Daarin neemt het ministerie het standpunt dat dit ter bepaling aan de beroepsgroep is. Vergunningen voor gebruik vloeistoffen Vergunningen moet
Read More

Samenvatting bestuursvergadering 16 september 2015

1. Opening en kennismaking mw. J. Brouwers-Verstappen George Maat verwelkomt in het bijzonder mw. Joyce Brouwers-Verstappen van het Ministerie van VWS. Zij is beleidsmedewerker bij de Directie Publieke Gezondheid, afdeling Ethiek en Financieel beleid. Ze is uitgenodigd om af te tasten
Read More

Samenvatting bestuursvergadering 15 april 2015

Deze samenvatting is alleen bestemd voor interne doeleinden, voor gecertificeerde NIT thanatopracteurs. 1 Kennismaking mw. J. Brouwers-Verstappen van Min. VWS De kennismaking gaat niet door. Mw. Brouwers kan niet en ze heeft aangegeven t.g.v. interne reorganisatie ook niet zeker te we
Read More

Promotie NIT op beurzen en open dagen

Het NIT heeft banners aangeschaft om daarmee Thanatopraxie en het NIT te promoten. De banner laat een mooie overgang zien van zwart-wit naar kleur. Als een herstel, duidend op de symboliek met Thanatopraxie. De bomen met takken symboliseren een aderstructuur.
Read More

Samenvatting bestuursvergadering 3 maart 2015

Deze samenvatting is alleen bestemd voor interne doeleinden, voor gecertificeerde NIT thanatopracteurs. 1. Mededelingen/ingekomen stukken a) Bij de opening wordt geattendeerd op een mooi artikel waarin Niels Schermel aan het woord is over Thanatopraxie. Gepubliceerd op 17 februari in
Read More