Samenvatting bestuursvergadering 28 november 2018

1. Opening De voorzitter opent. 2. Mededelingen/ingekomen stukken Een verwijzing naar een onlangs verschenen artikel waarin wordt gesproken over het niet meer mogen balsemen met formaldehyde in Europa komt aan de orde. Het lijkt daarmee dat het balsemen in de ban wordt gedaan. Toegepa
Read More

Samenvatting bestuursvergadering 19 september 2018

1. Opening De voorzitter opent. 2. Mededelingen/ingekomen stukken Geen 3. Verslag 16/05/2018 Wordt ongewijzigd vastgesteld. 4. Stand van zaken en voorbereiding overleg 4 oktober ministerie VWS Op 25 april was er een bijeenkomst met het ministerie van VWS waarbij BGNU, Vesalius en NIT
Read More

Samenvatting bestuursvergadering 16 mei 2018

Opening De voorzitter opent de vergadering. Mededelingen/ingekomen stukken Geen Verslag 21/02/2018 Wordt ongewijzigd vastgesteld. Financieel verslag 2017 Het financieel verslag over 2017 wordt conform vastgesteld. Verlening decharge wordt voor de volgende vergadering geagendeerd. Stan
Read More

Samenvatting bestuursvergadering 21 februari 2018

         1. Opening George Maat opent de vergadering. Ook aanwezig zijn twee leden van de examencommissie, Bas de Leng en Peter Gerrits. Mededelingen/ingekomen stukken Geen. Verslagen Verslag vergadering 23/11/2017: Tekstueel en n.a.v.: geen opmerkingen. Verslag gesprek Eric Kost
Read More

Samenvatting bestuursvergadering 23 november 2017

1. Opening Evert opent. 2.Mededelingen/ingekomen stukken Geen. 3.Verslag en actiepunten vergadering 27/09/2017 en 30/10/2017 Door omstandigheden is er vertraging opgetreden in het doorlopen van stages in zowel het buitenland als in Nederland en in het verrichten van het praktijkexamen
Read More

Samenvatting bestuursvergadering 27 september 2017

Opening De voorzitter opent de vergadering en Chantal Wilthagen, locatiemanager bij Dela, is in het eerste deel van de vergadering aanwezig. De aanleiding voor haar aanwezigheid betreft een afstemming over praktijk stages en praktijkexamens in Nederland. Omstandigheden als o.a. ziekte
Read More

Samenvatting bestuursvergadering 10 mei 2017

Opening Wegens afwezigheid van de voorzitter opent Evert de Niet de vergadering. Hij wenst onze voorzitter beterschap en hoopt dat deze zijn werkzaamheden weer snel op kan pakken. Verslag en actiepunten vergadering 1 februari 2017 Verslag: Redactioneel en inhoudelijk: geen opmerkingen
Read More

Samenvatting bestuursvergadering 1 februari 2017

1. Opening George opent. 2. Verslag en actiepunten vergadering 14 september 2016 Er zijn voldoende aanmeldingen waardoor binnenkort de opleiding voor thanatopracteur weer wordt gestart. 3. Verslag bespreking Ministeries BiZa en VWS, 19 december 2016 Het NIT heeft op 19 december een ge
Read More

Samenvatting bestuursvergadering 14 september 2016

1.  Opening George opent de vergadering. 2. Mededelingen. De werkgroep komt langs om te spreken over het inventariseren van de wensen van thanatopracteurs die de beurs bezoeken. Om daarmee duidelijk in beeld gebracht te krijgen hoe men denkt over de oprichting van een brancheverenigin
Read More

Samenvatting bestuursvergadering 1 juni 2016

1. Opening George opent de vergadering. 2. Verslag en actiepunten vergadering 24 februari 2016 Er zijn geen opmerkingen over het verslag en wordt goedgekeurd. De actiepunten zijn afgehandeld. N.a.v. actiepunten: offertes voor een nieuwe website worden bekeken en de gegeven presentatie
Read More