Samenvatting bestuursvergadering 18 november 2020

1.  Opening De voorzitter opent de vergadering. 2. Mededelingen/ingekomen stukken De voorzitter zet een kennismakingsafspraak met de VVAT in gang. 3.  Verslag 16/09/2020 Geen opmerkingen, de actiepunten worden doorgenomen. 4. Samenwerking met Stivu We hebben nog geen reactie ontvangen
Read More

Samenvatting bestuursvergadering 16 september 2020

1.Opening De voorzitter opent de vergadering. 2. Mededelingen/ingekomen stukken Geen. 3. Verslag 14/05/2020 Geen opmerkingen. Actiepunten worden doorgenomen en afgevinkt. Een nieuw stagebehandelformulier wordt ontwikkeld en in de volgende vergadering besproken.   4. Terugblik exa
Read More

Samenvatting bestuursvergadering 15 mei 2020

1. Opening De voorzitter opent. 2. Mededelingen/ingekomen stukken Geen. 3. Verslag 13/02/2020 Geen opmerkingen. 4. Samenwerking met Stivu In het outsourcen van examens en het borgen van een PE-systematiek heeft het NIT de keuze gemaakt voor de Stivu. De zomerperiode wordt gebruikt om
Read More

Samenvatting bestuursvergadering 13 februari 2020

1. Opening De voorzitter opent en heet in het bijzonder Gert-Jan Kleinrensink welkom, die voor de eerste keer aanschuift in de bestuursvergadering. Er volgt een korte voorstelronde van de bestuursleden. 2. Mededelingen/ingekomen stukken Geen. 3. Verslag 28/10/2019 Geen opmerkingen. Ac
Read More

Samenvatting bestuursvergadering 28 oktober 2019

Opening De voorzitter opent en heet speciaal Niels Schermel welkom, die als nieuw bestuurslid voor de eerste keer aanschuift. Gert-Jan Kleinrensink, die ook toetreedt tot het nieuwe bestuur is dit keer afwezig.  Mededelingen/ingekomen stukken Het doorgeven van de wijzigingen in bestuu
Read More

Samenvatting bestuursvergadering 26 september 2019

Opening De voorzitter opent. Mededelingen/ingekomen stukken Geen. Verslag 16/05/2019 Geen opmerkingen. Stand van zaken VWS/BGNU/VVAT/VMG Het NIT-bestuur is al lange tijd in gesprek met het ministerie van VWS en andere betrokken thanatopraxie organisaties over een branchebrede landelij
Read More

Samenvatting bestuursvergadering 16 mei 2019

Status ontwikkelingen in nieuwe organisatie Thanatopraxie Op 16 mei jl. heeft NIT-bestuur om de tafel gezeten met VVAT en BGNU. Dit was een vervolg op de uitkomsten van commissie 1, 2 en 3 om een nieuwe onafhankelijke thanatopraxie organisatie te vormen die bestuursleden heeft op voor
Read More

Samenvatting bestuursvergadering 20 februari 2019

Opening George opent. Mededelingen/ingekomen stukken Geen. Verslag 28/11/2018 Wordt ongewijzigd vastgesteld. Verslag 31/01/2019 Wordt ongewijzigd vastgesteld. Terugblik op proces cie. I, II, III en VWS (12/02/2018) en vervolg Op 12 februari was het NIT samen met Vesalius, de BGNU en d
Read More

Samenvatting bestuursvergadering 28 november 2018

1. Opening De voorzitter opent. 2. Mededelingen/ingekomen stukken Een verwijzing naar een onlangs verschenen artikel waarin wordt gesproken over het niet meer mogen balsemen met formaldehyde in Europa komt aan de orde. Het lijkt daarmee dat het balsemen in de ban wordt gedaan. Toegepa
Read More

Samenvatting bestuursvergadering 19 september 2018

1. Opening De voorzitter opent. 2. Mededelingen/ingekomen stukken Geen 3. Verslag 16/05/2018 Wordt ongewijzigd vastgesteld. 4. Stand van zaken en voorbereiding overleg 4 oktober ministerie VWS Op 25 april was er een bijeenkomst met het ministerie van VWS waarbij BGNU, Vesalius en NIT
Read More