Samenvatting bestuursvergadering 16 februari 2022

Opening De voorzitter opent de vergadering. 2. Mededelingen/ingekomen stukken Ingekomen stuk: van KvK een bevestiging van de ubo-inschrijving. 3. Verslagen en actiepunten 17 november 2021 Verslagen: geen opmerkingen. Actiepunten: We werken aan de thanatopraxie-examendatabase. Nieuwe v
Read More

Samenvatting bestuursvergadering 17 november 2021

1. Opening De voorzitter opent de vergadering. 2. Mededelingen/ingekomen stukken Van de Kvk kwam het verzoek om de inschrijving van ubo’s in het ubo-register. We dragen de informatie aan bij de KvK. 3. Verslagen en actiepunten 15 september 2021 Geen opmerkingen. Met betrekking tot exa
Read More

Samenvatting bestuursvergadering 15 september 2021

Opening De voorzitter opent de vergadering. Mededelingen/ingekomen stukken Geen. Uitkomsten overleg 15 september 2021 met VVAT PE-puntensystematiek In de toekomst zal de overheid dit de branche opleggen en het NIT wil de beroepsgroep daarin graag ondersteunen. Wanneer het PE-puntentra
Read More

Samenvatting bestuursvergadering 19 mei

Opening De voorzitter opent de vergadering. Mededelingen/ingekomen stukken Geen. Verslag 17/02/21 en actiepunten Redactioneel en naar aanleiding van: geen opmerkingen. Vervolg op actiepunten: George Maat is bereid zitting te nemen in de kascommissie. Een reactie van de VVAT op de PE-d
Read More

Samenvatting bestuursvergadering 17 februari 2021

1. Opening De voorzitter opent de vergadering. 2. Mededelingen/ingekomen stukken Geen. 3. Verslag 18/11/2020 Stageformulier is ter becommentariëring naar de VVAT gegaan, we wachten op een reactie. Instellen kascommissie: een onafhankelijk persoon wordt benaderd om de kas en de bankmut
Read More

Samenvatting bestuursvergadering 18 november 2020

1.  Opening De voorzitter opent de vergadering. 2. Mededelingen/ingekomen stukken De voorzitter zet een kennismakingsafspraak met de VVAT in gang. 3.  Verslag 16/09/2020 Geen opmerkingen, de actiepunten worden doorgenomen. 4. Samenwerking met Stivu We hebben nog geen reactie ontvangen
Read More

Samenvatting bestuursvergadering 16 september 2020

1.Opening De voorzitter opent de vergadering. 2. Mededelingen/ingekomen stukken Geen. 3. Verslag 14/05/2020 Geen opmerkingen. Actiepunten worden doorgenomen en afgevinkt. Een nieuw stagebehandelformulier wordt ontwikkeld en in de volgende vergadering besproken.   4. Terugblik exa
Read More

Samenvatting bestuursvergadering 15 mei 2020

1. Opening De voorzitter opent. 2. Mededelingen/ingekomen stukken Geen. 3. Verslag 13/02/2020 Geen opmerkingen. 4. Samenwerking met Stivu In het outsourcen van examens en het borgen van een PE-systematiek heeft het NIT de keuze gemaakt voor de Stivu. De zomerperiode wordt gebruikt om
Read More

Samenvatting bestuursvergadering 13 februari 2020

1. Opening De voorzitter opent en heet in het bijzonder Gert-Jan Kleinrensink welkom, die voor de eerste keer aanschuift in de bestuursvergadering. Er volgt een korte voorstelronde van de bestuursleden. 2. Mededelingen/ingekomen stukken Geen. 3. Verslag 28/10/2019 Geen opmerkingen. Ac
Read More

Samenvatting bestuursvergadering 28 oktober 2019

Opening De voorzitter opent en heet speciaal Niels Schermel welkom, die als nieuw bestuurslid voor de eerste keer aanschuift. Gert-Jan Kleinrensink, die ook toetreedt tot het nieuwe bestuur is dit keer afwezig.  Mededelingen/ingekomen stukken Het doorgeven van de wijzigingen in bestuu
Read More