Samenvatting bestuursvergadering 24 februari 2016

Opening George opent de vergadering. Verslag en actiepunten vergadering 9 december 2015 Er zijn geen opmerkingen t.a.v. verslag en de actiepunten zijn afgehandeld. Mededelingen/ingekomen stukken Contact met mw. J. Brouwers-Verstappen van Min. VWS. Mevrouw Brouwers toont oprechte belan
Read More

Samenvatting bestuursvergadering 9 december 2015

1. Opening George opent de vergadering. 2. Informatie via telefonische verbinding met mw. J. Brouwers-Verstappen van Min. VWS Opleidingseisen Daarin neemt het ministerie het standpunt dat dit ter bepaling aan de beroepsgroep is. Vergunningen voor gebruik vloeistoffen Vergunningen moet
Read More

Samenvatting bestuursvergadering 16 september 2015

1. Opening en kennismaking mw. J. Brouwers-Verstappen George Maat verwelkomt in het bijzonder mw. Joyce Brouwers-Verstappen van het Ministerie van VWS. Zij is beleidsmedewerker bij de Directie Publieke Gezondheid, afdeling Ethiek en Financieel beleid. Ze is uitgenodigd om af te tasten
Read More

Samenvatting bestuursvergadering 15 april 2015

Deze samenvatting is alleen bestemd voor interne doeleinden, voor gecertificeerde NIT thanatopracteurs. 1 Kennismaking mw. J. Brouwers-Verstappen van Min. VWS De kennismaking gaat niet door. Mw. Brouwers kan niet en ze heeft aangegeven t.g.v. interne reorganisatie ook niet zeker te we
Read More

Samenvatting bestuursvergadering 3 maart 2015

Deze samenvatting is alleen bestemd voor interne doeleinden, voor gecertificeerde NIT thanatopracteurs. 1. Mededelingen/ingekomen stukken a) Bij de opening wordt geattendeerd op een mooi artikel waarin Niels Schermel aan het woord is over Thanatopraxie. Gepubliceerd op 17 februari in
Read More

Samenvatting bestuursvergadering NIT 10 december 2014

Samenvatting bestuursvergadering NIT Dinsdag 10 december 2014 1. Samenstelling van de werkgroep Bas de Leng, Els Görtemöller, Stefan Floors, Hans Verstraaten.   2. Behandelingen inventariseren Het bestuur neemt telefonisch contact op met de thanatopracteurs met het verzoek vanaf
Read More

Samenvatting bestuursvergadering 14 oktober 2014

1. Samenstelling van de vakgroep De leden ontvangen een brief waarin een oproep wordt gedaan deel uit te maken van de nieuw te vormen werkgroep. 2. Symposium 2015 Op woensdag 3 juni 2015 organiseert NIT een symposium. De leden wordt gevraagd geschikte onderwerpen, een top drie, aan te
Read More