Samenvatting bestuursvergadering 20 september 2023

Opening

De voorzitter opent de vergadering.

Mededelingen/ingekomen stukken

Geen.

Verslagen en actiepunten 24 mei 2023

Geen opmerkingen.

Financiƫn

Alle contributies voor dit jaar zijn ontvangen.

Samenwerking met Navu/ examenvragen

De Navu implementeert onze examendatabase in hun systeem. We werken verder aan een proefexamen.

Symposium 9 juni

We kijken terug op een geslaagd evenement. De interactie zorgde echt voor verbinding. Dit mag zelfs meer in een volgende bijeenkomst, mogelijk met VR-brillen o.i.d. We merken dat het sociale aspect van onderschat belang is en wordt gewaardeerd door de aanwezigen. Een groter deel in het programma vullen we dan ook de volgende keer met meer interactie. Met een game, een lunch en daarna nog een aansprekend onderwerp, een spreker voor wie je blijft.

Zij-instromers

Er komen steeds meer aanmeldingen voor het register binnen van zij-instromers. Het zij-instroombeleid is deze zomer aangepast en een zij-instromer komt binnen na onder andere 60 formulieren te hebben overlegd samen met twee verklaringen van referenten. We nemen ze alvast mee in de verzendlijst van onze informatieverstrekking, zoals het persbericht onlangs. We blijven ons bewust van het geringe aantal stageplekken in Nederland.

Status Wol

Het persbericht en brief aan verkiezingsprogrammacommissies is een goed initiatief van de BGNU. Deze zijn verspreid aan de thanatopracteurs. Ons punt is als eerste van de 7 vinkjes genoemd: Maak invasieve handelingen aan een overleden lichaam voorbehouden handelingen. Zodat er kaders zijn voor wie deze handelingen mogen uitvoeren en onder welke voorwaarden. Ook wordt er aandacht gevraagd voor de status van een mens na zijn overlijden (overlijdenspaspoort). Het NIT zit in deze werkgroep.

Rondvraag

Geen.