Samenvatting bestuursvergadering 3 maart 2015

Deze samenvatting is alleen bestemd voor interne doeleinden, voor gecertificeerde NIT thanatopracteurs.

1. Mededelingen/ingekomen stukken
a) Bij de opening wordt geattendeerd op een mooi artikel waarin Niels Schermel aan het woord is over Thanatopraxie. Gepubliceerd op 17 februari in het Parool.
b) George Maat is spreker tijdens de BGNU Netwerkbijeenkomst in IJsselstein. Hij geeft o.a. toelichting op actuele aandachtsgebieden van het NIT en de contacten met twee ministeries.

2. Verslag vergadering 10-12-2014
• De werkgroep komt met een voorstel over gestructureerde aanpak van de website.
• Overzicht gebruikte stoffen wordt naar Ministerie I&M gezonden.
• Flyer NIT wordt door bestuursleden ter verbetering tegen het licht gehouden.
• De systeembeheerder linkt alle thanatopraxie sites naar die van het NIT.

3. Gedragsregels/-code /self assessment (behoefte vanuit de werkgroep).
Voor een waarborging van kwaliteit in Thanatopraxie wordt besproken hoe het NIT moet omgaan met de gedragscode. Na goedkeuring door de werkgroep wordt dit onderwerp geagendeerd op het aanstaande symposium. Vooral bedoeld om de wederzijdse verwachtingen te peilen.

4. Aanwezigheid van NIT bij open dagen, etc. (behoefte vanuit de werkgroep).
Er is duidelijk behoefte aan richtlijnen over aanwezigheid van NIT op beurzen e.d. Het bestuur omarmt initiatieven hierin door de werkgroep, mits zij zichzelf en het vak Thanatopraxie vertegenwoordigt. Het promoten van het NIT is niet het doel. Een ontwerp voor een banner volgt.

5. Contact met Vesalius
Binnenkort vindt er een afspraak plaats tussen NIT en Vesalius om vooral te kijken naar wat de partijen voor elkaar kunnen betekenen.

6. Gebruik van social media (Facebook, whatsapp) door het N.I.T.
Optimaal gebruik van social media vraagt om een niet te onderschatten professionele en consistente aanpak. Voor het NIT bestaat geen marketingbehoefte, maar wel een goede website. PR-activiteiten moeten uiteindelijk worden geïnitieerd door de ondernemers zelf. Voor het NIT ligt nu de prioriteit op kwaliteit, examinering en informatiebron.

7. Opmerkingen uit belronde thanatopracteurs
De telefonische benadering in het verstrekken van informatiegegevens werkt goed. Bovendien is het een goede gelegenheid voor het checken van contact- en inloggegevens. Toezeggingen gebruik te gaan maken van het formulier zijn gedaan, maar er werden ook argumenten om niet met het formulier te werken ingebracht:

• Belangenverstrengeling. Sinds de aanpassing van de statuten en bestuursvertegenwoordiging op persoonlijke titel is dit niet aan de orde. Het NIT beoogt hierin volledig transparantie.
• Mogelijk onzorgvuldig omgaan met behandelgegevens. Het NIT is de enige gebruiker van de gegevens.
• Niet gecertificeerde opleiders die onderling belangstellenden opleiden. Het NIT vindt niet zozeer de opleider hierin belangrijk, als wel de examinerende instantie i.c. het NIT. De zorg wordt uiteraard wel gedeeld. Het bestuur overweegt dit onderwerp met NAVU te bespreken.

8. Symposium
De voorbereidingen voor het symposium op woensdag 3 juni zijn gaande. De lunch-inloop start om 13.00 uur en de middagsessie begint vanaf 13.30 uur met twee sprekers. Meer informatie van de werkgroep volgt binnenkort.

9. Planning volgende vergadering
15 april 11.00 uur te Amersfoort.