Samenvatting bestuursvergadering NIT 10 december 2014

Samenvatting bestuursvergadering NIT
Dinsdag 10 december 2014

1. Samenstelling van de werkgroep
Bas de Leng, Els Görtemöller, Stefan Floors, Hans Verstraaten.

 
2. Behandelingen inventariseren
Het bestuur neemt telefonisch contact op met de thanatopracteurs met het verzoek vanaf 2015 elke behandeling met behulp van het formulier op extranet “Opgeven behandeling” in te sturen voor een jaarlijkse inventarisatie.

 
3. Informatieverstrekking lichte balseming aan VWS
Het bestuur onderhoudt wederom contacten met het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport m.b.t. de registratie van thanatopraxie behandelingen en de gebruikte stoffen bij balseming. De mogelijkheid bestaat dat de Ministeries VWS en Infrastructuur en Milieu het aanleveren van data in de toekomst verplicht stellen.

 
4. Onderwerpen na brainstorm werkgroep
-Organiseren symposium
-Instellen technische vraagbaak, voor het open en gesloten deel op de website
-Mogelijk herzien van gedragscode ter bescherming van de beroepsgroep
-Verbeteringen t.a.v. website
-In gesprek gaan met Vesalius met als doel gezamenlijk op te trekken
-Free publicity, lezingen, persberichten, thanatopraxie meer bekendheid geven en dit onderzoeken.
-Nieuwsbrief voor alle ondernemers in de uitvaartbranche.
-Deelname aan open dagen in de regio en uitvaartbeurzen om zich daar te presenteren als thanatopraxie (en niet als NIT).

Volgend overleg werkgroep 11 februari.

 
5. Gebruik van social media door het NIT
Extranet voorziet voorlopig in de onderlinge communicatiebehoefte. Bestuur overweegt om begin volgend jaar een besloten facebook pagina of whatsapp groep voor de leden aan te maken ter bevordering van vlottere communicatie.

 
6. Organisatie symposium
Datum 3 juni met een ochtendgedeelte voor technische lezingen en een middaggedeelte met algemene lezingen, dat toegankelijk is voor mensen in de uitvaartbranche.

 
7. Gedragscode
Ook niet bij het NIT-aangesloten uitvaartondernemers passen thanatopraxie toe en de beroepsgroep vraagt om richtlijnen, keurmerk en gedragscode. Het bestuur gaat dit onderwerp tegen het licht houden.

 
8. Planning vergaderingen
Volgende bestuursvergadering op dinsdag 3 maart.