Samenvatting bestuursvergadering 15 april 2015

Deze samenvatting is alleen bestemd voor interne doeleinden, voor gecertificeerde NIT thanatopracteurs.

1 Kennismaking mw. J. Brouwers-Verstappen van Min. VWS
De kennismaking gaat niet door. Mw. Brouwers kan niet en ze heeft aangegeven t.g.v. interne reorganisatie ook niet zeker te weten of zij de portefeuille van dhr. Olthof overneemt. Zodra bekend is wie de opvolger is, wordt NIT door haar geïnformeerd. Voor het NIT is het contact belangrijk om de erkenning van het vak te reguleren en de thanatopraxie op de kaart te zetten. Een inventarisatie van activiteiten in dit vakgebied is dan ook van belang.

2 Verslag en actiepunten vergadering 03-03-2015
• Nota’s voor het innen van de contributie zijn verzonden.
• Voor correctheid in cijfers en de contacten met de ministeries neemt bestuur contact op met Docendo om in kaart te brengen hoeveel thanatopracteurs in Nederland actief zijn voor NIT, Vesalius en vrije markt.
• De gedragscode komt aan bod op het interactieve deel tijdens het symposium.
• Banner is ontworpen en inmiddels gebruikt bij de BGNU-lezing.

3 Verslag BGNU-bijeenkomst
George Maat heeft een lezing gehouden en voorziet het NIT van een hand-out.

4 Contact met Vesalius
Rian Willems en Bas de Leng hebben een kennismakingsgesprek gehad met enkele bestuursleden van Vesalius. Het gesprek was aftastend en bedoeld als oriëntatie voor mogelijke toekomstige samenwerkingen en het in kaart brengen van de verschillen en overeenkomsten.

5 Keurmerk/kwaliteit
Op het gebied van keurmerk en kwaliteit staat er veel te gebeuren in de uitvaartbranche. Een oriëntatie bij SKU naar de status van thanatopraxie staat op de agenda van het NIT.

6 Acties werkgroep (gedragsregel/-code).
Dit onderwerp komt aan bod in het interactieve deel van het symposium.

7 Symposium
Persbericht en uitnodiging zijn verspreid. Het bestuur besluit dat als geste naar Vesalius deze leden ook uitgenodigd worden en een korting van 10 euro ontvangen. Het programma bestaat uit een formeel deel met mw. Scheijgrond over regulering en een interactief deel geleid door Rian Willems en Evert de Niet. Ook leveranciers worden uitgenodigd. Hans Heikoop is dagvoorzitter

8 Flyer
Gaat naar ontwerper en drukker

9 Planning volgende vergaderingen
• Vooraf aan het symposium op woensdag 3 juni om 11.00 uur.
• Op 16 september om 11.00 uur te Amersfoort