Samenvatting bestuursvergadering 14 oktober 2014

1. Samenstelling van de vakgroep
De leden ontvangen een brief waarin een oproep wordt gedaan deel uit te maken van de nieuw te vormen werkgroep.

2. Symposium 2015
Op woensdag 3 juni 2015 organiseert NIT een symposium. De leden wordt gevraagd geschikte onderwerpen, een top drie, aan te dragen.

3. Informatieverstrekking lichte balseming aan VWS
Het bestuur onderhoudt contacten met het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport m.b.t. de registratie van thanatopraxie behandelingen. De mogelijkheid bestaat dat VWS het aanleveren van data in de toekomst verplicht stelt.

4. Verordening biociden
Op initiatief van het ministerie van Infrastructuur en Milieu onderhoudt bestuur contact over verordening biociden en de gebruikte stoffen bij balseming. Binnenkort ontvangen de leden een brief over dit onderwerp.

5. Communicatie naar de leden
Na elke bestuursvergadering ontvangen de leden een bericht dat de samenvatting op de website te vinden is.

6. Voorstel vanuit de werkgroep rondom gebruik van vloeistof zonder formaline
Binnenkort ontvangen de leden een samenvatting van onderzoeksresultaten m.b.t. balseming zonder formaline.

7. Gebruik van social media door het NIT
Extranet voorziet voorlopig in de onderlinge communicatiebehoefte. Bestuur overweegt om begin volgend jaar een besloten facebook pagina of whatsapp groep voor de leden aan te maken ter bevordering van vlottere communicatie.

8. Planning vergaderingen 
Volgende bestuursvergadering op woensdag 10 december.