Symposium NIT op 31 mei 2024

Op 31 mei vond het goed bezochte jaarlijks symposium van het Nederlands Instituut voor Thanatopraxie (NIT) plaats. Met onderwerpen uit de branche en lezingen die het vakgebied raken kwamen diverse sprekers aan het woord. Verdieping, verbreding en vooral ontmoeting zijn de ingrediënten
Read More

Symposium op 31 mei 2024

Het jaarlijks NIT-symposium vindt plaats op 31 mei in Ermelo Interactie, lezingen en ontmoetingen staan centraal. Met sprekers als Brenda Mathijssen, Nienke Blom en Roelof-Jan Oostra is er een inspirerende mix aan onderwerpen. Natuurlijk komen de balsemvloeistoffen aan bod, waar momen
Read More

NIT dient bezwaar in tegen toelating van vloeistoffen met formaldehyde van bepaalde classificaties

Het Nederlands Instituut voor Thanatopraxie (NIT) heeft formeel bezwaar aangetekend tegen de recente besluiten van het College voor de toelating van Gewasbeschermingsmiddelen en Biociden (CTGB) betreffende de toelating van vloeistoffen met formaldehyde. In een brief gericht aan het Co
Read More

Persbericht symposium 22 april

NIT organiseert mini-symposium Op 22 april ontmoeten thanatopracteurs van het Nederlands Instituut voor Thanatopraxie (NIT) elkaar op een mini-symposium in Houten. Na een lange tijd wordt weer de verbinding gezocht met deze beroepsgroep. De actuele ontwikkelingen op het gebied van pos
Read More

Samenvatting bestuursvergadering NIT 17 november 2021

                                                Opening De voorzitter opent de vergadering. 2. Mededelingen/ingekomen stukken Van de Kvk kwam het verzoek om de inschrijving van ubo’s in het ubo-register. We dragen de informatie aan bij de KvK. 3. Verslagen en actiepunten 15 september
Read More

Samenvatting bestuursvergadering 19 mei 2021

Opening De voorzitter opent de vergadering. Mededelingen/ingekomen stukken Geen Verslag 17/02/21 en actiepunten Redactioneel en naar aanleiding van: geen opmerkingen. Vervolg op actiepunten: George Maat is bereid zitting te nemen in de kascommissie. Een reactie van de VVAT op de PE-do
Read More

Samenvatting bestuursvergadering 28 oktober 2019

Opening De voorzitter opent en heet speciaal Niels Schermel welkom, die als nieuw bestuurslid voor de eerste keer aanschuift. Gert-Jan Kleinrensink, die ook toetreedt tot het nieuwe bestuur is dit keer afwezig.  Mededelingen/ingekomen stukken Het doorgeven van de wijzigingen in bestuu
Read More

In gesprek met ministerie van VWS

Het NIT, Vesalius, BGNU en VVAT zijn in gesprek met het ministerie van VWS over exameneindtermen en kwaliteitsbewaking voor thanatopraxie. In zomer 2018 zijn twee commissies ingesteld met twee onafhankelijke voorzitters. Commissie I heeft zich ingezet voor het definiëren van eindterme
Read More

Samenvatting bestuursvergadering 19 september 2018

1. Opening De voorzitter opent. 2. Mededelingen/ingekomen stukken Geen 3. Verslag 16/05/2018 Wordt ongewijzigd vastgesteld. 4. Stand van zaken en voorbereiding overleg 4 oktober ministerie VWS Op 25 april was er een bijeenkomst met het ministerie van VWS waarbij BGNU, Vesalius en NIT
Read More

Samenvatting bestuursvergadering 23 november 2017

1. Opening Evert opent. 2.Mededelingen/ingekomen stukken Geen. 3.Verslag en actiepunten vergadering 27/09/2017 en 30/10/2017 Door omstandigheden is er vertraging opgetreden in het doorlopen van stages in zowel het buitenland als in Nederland en in het verrichten van het praktijkexamen
Read More