Persbericht symposium 22 april

NIT organiseert mini-symposium Op 22 april ontmoeten thanatopracteurs van het Nederlands Instituut voor Thanatopraxie (NIT) elkaar op een mini-symposium in Houten. Na een lange tijd wordt weer de verbinding gezocht met deze beroepsgroep. De actuele ontwikkelingen op het gebied van pos
Read More

Samenvatting bestuursvergadering NIT 17 november 2021

                                                Opening De voorzitter opent de vergadering. 2. Mededelingen/ingekomen stukken Van de Kvk kwam het verzoek om de inschrijving van ubo’s in het ubo-register. We dragen de informatie aan bij de KvK. 3. Verslagen en actiepunten 15 september
Read More

Samenvatting bestuursvergadering 19 mei 2021

Opening De voorzitter opent de vergadering. Mededelingen/ingekomen stukken Geen Verslag 17/02/21 en actiepunten Redactioneel en naar aanleiding van: geen opmerkingen. Vervolg op actiepunten: George Maat is bereid zitting te nemen in de kascommissie. Een reactie van de VVAT op de PE-do
Read More

Samenvatting bestuursvergadering 28 oktober 2019

Opening De voorzitter opent en heet speciaal Niels Schermel welkom, die als nieuw bestuurslid voor de eerste keer aanschuift. Gert-Jan Kleinrensink, die ook toetreedt tot het nieuwe bestuur is dit keer afwezig.  Mededelingen/ingekomen stukken Het doorgeven van de wijzigingen in bestuu
Read More

In gesprek met ministerie van VWS

Het NIT, Vesalius, BGNU en VVAT zijn in gesprek met het ministerie van VWS over exameneindtermen en kwaliteitsbewaking voor thanatopraxie. In zomer 2018 zijn twee commissies ingesteld met twee onafhankelijke voorzitters. Commissie I heeft zich ingezet voor het definiëren van eindterme
Read More

Samenvatting bestuursvergadering 19 september 2018

1. Opening De voorzitter opent. 2. Mededelingen/ingekomen stukken Geen 3. Verslag 16/05/2018 Wordt ongewijzigd vastgesteld. 4. Stand van zaken en voorbereiding overleg 4 oktober ministerie VWS Op 25 april was er een bijeenkomst met het ministerie van VWS waarbij BGNU, Vesalius en NIT
Read More

Samenvatting bestuursvergadering 23 november 2017

1. Opening Evert opent. 2.Mededelingen/ingekomen stukken Geen. 3.Verslag en actiepunten vergadering 27/09/2017 en 30/10/2017 Door omstandigheden is er vertraging opgetreden in het doorlopen van stages in zowel het buitenland als in Nederland en in het verrichten van het praktijkexamen
Read More

Thanatopraxie na weefsel- en orgaandonatie

Thanatopraxie: de mogelijkheden en complicaties na weefsel- en orgaandonatie (www.transplantatiestichting.nl) op een rij.   A) WEEFSELDONATIE Corneadonatie Thanatopraxie mogelijk: Ja Behandeling: Injectie gelaat gaat separaat via carotis L en R. Met als doel om alle gebieden met
Read More

Samenvatting bestuursvergadering 14 september 2016

1.  Opening George opent de vergadering. 2. Mededelingen. De werkgroep komt langs om te spreken over het inventariseren van de wensen van thanatopracteurs die de beurs bezoeken. Om daarmee duidelijk in beeld gebracht te krijgen hoe men denkt over de oprichting van een brancheverenigin
Read More

Samenvatting bestuursvergadering 1 juni 2016

Read More