In gesprek met ministerie van VWS

Het NIT, Vesalius, BGNU en VVAT zijn in gesprek met het ministerie van VWS over exameneindtermen en kwaliteitsbewaking voor thanatopraxie. In zomer 2018 zijn twee commissies ingesteld met twee onafhankelijke voorzitters. Commissie I heeft zich ingezet voor het definiƫren van eindtermen voor het examen (theoretisch en praktisch) voor thanatopraxie. De uitkomst is dat een gezamenlijk gedragen en onderschreven document is gerealiseerd. Dit is een eerste stap in uniformiteit voor de toekomst. Met deze stap wordt richting gegeven aan het verder uitwerken van een gezamenlijk bouwwerk met als doel dat de overheid het vak erkent en de branche zich aan de richtlijnen gaat houden. Het belang van professionalisering in de gehele uitvaartbranche is uitgesproken. De thanatopraxie is daar een onderdeel van. Het vervolg hierop was de uitwerking van commissie II waarin uitgesproken en uitgedacht is dat de uitvaartbranche kwaliteit van thanatopraxie moet borgen en dat dit breder doorgetrokken kan worden naar de gehele branche. De uitkomsten hiervan zijn ook door alle partijen onderschreven.

De werkzaamheden van commissie I en II zijn afgerond en commissie III (implementatie) gaat met de uitwerkingen aan de slag. Deze commissie werkt het profiel van een nieuwe organisatie uit waarin alle geledingen zijn vertegenwoordigd. De branche heeft vooral behoefte heeft aan steun via de wet. Commissie III zal zich bezighouden met statuten, het huishoudelijk reglement, het vormen van een bestuur van de nieuwe organisatie en doet een inventarisatie van de kosten.
Gedurende dit proces met het ministerie van VWS en afhankelijk van de uitkomst worden tot nader order geen examens afgenomen door het NIT.