Samenvatting bestuursvergadering 19 mei 2021

 • Opening De voorzitter opent de vergadering.
 • Mededelingen/ingekomen stukken Geen
 • Verslag 17/02/21 en actiepunten Redactioneel en naar aanleiding van: geen opmerkingen. Vervolg op actiepunten:
 • George Maat is bereid zitting te nemen in de kascommissie.
 • Een reactie van de VVAT op de PE-documenten is nog niet ontvangen. Zodra dit binnen is wordt een werkgroep geformeerd die lijnen uitzet voor een stage ‘nieuwe stijl’, die met de bestaande eindtermen een nieuwe werkwijze definieert.
 • NIT-Stivu
  • Definiëren documenten PE-systematiek kan na reactie VVAT.
  • Het examenreglement van de Stivu is gepubliceerd op website Stivu. Deze vraagt om accordering in de werkgroep. Het NIT kijkt of het reglement voldoende informatie geeft ten aanzien van de doelstelling van de examencommissie, de taken, bevoegdheden en de werkwijze.
 • Besluit stop op thanatopraxie van Dela/Yarden/Monuta
 • Een terugblik op de communicatie, media en persberichten toont dat de onrust hierover is geluwd. Iedereen is in afwachting van de uitkomsten van het vervolgonderzoek door Dela. Het NIT was als belangenbehartiger voor het vak van thanatopracteur niet inhoudelijk bij het onderzoek van Dela betrokken en heeft deze objectiviteit met een persbericht kenbaar gemaakt.
 • Naast de onrust die het besluit op een stop op thanatopraxie gaf kwam EenVandaag met een uitzending waarin een bijzonder positief beeld werd geschetst over het thanatopraxievak. Een mengeling van zakelijkheid en emotie werden in deze uitzending getoond door enkele aan het NIT-register verbonden thanatopracteurs.
 • Status Wol
 • Het NIT heeft de gewenste aanpassingen aangeleverd. Het wordt duidelijk dat met name geprobeerd wordt het postmortale deel in de uitvaartzorg in de wettekst onder te brengen. De overheid blijft vermoedelijk uitspreken dat de branche de uitvaartzorg zelf reguleert. Het NIT zet in op regelgeving voor thanatopraxie als onderdeel van postmortale zorg.
 • Rondvraag/w.v.t.t.k. Geen.
 • Sluiting De voorzitter sluit de vergadering.