Thanatopraxie na weefsel- en orgaandonatie

Thanatopraxie: de mogelijkheden en complicaties na weefsel- en orgaandonatie (www.transplantatiestichting.nl) op een rij.

 

A) WEEFSELDONATIE

Corneadonatie
Thanatopraxie mogelijk:
Ja
Behandeling:
Injectie gelaat gaat separaat via carotis L en R. Met als doel om alle gebieden met de vloeistof te bereiken, en om een niet te hoge druk te krijgen ter voorkoming van zwelling.
Bij lichaamsinjectie kan er vloeistof lekken uit de oogbolkassen. In dat geval prothese uitnemen en watten verschonen. Een ander mogelijkheid is de protheses voor behandeling uitnemen en na injectie oogbol kassen behandelen met fixatiezalf. Daarna watten en protheses terugplaatsen.
Wat explantatieteam kan doen: 
Opvulling en prothese achterwege laten en dit overdragen aan thanatopracteur.  I.v.m. de aansprakelijkheid van het explantatieteam is zekerheid gewenst dat dit goed en afdoende gedaan wordt.
Mogelijke complicaties:
Zwelling met bloeduitstorting van weefsel rondom oogkas. En na-lekkage, enige tijd na einde behandeling.

Botdonatie
Thanatopraxie mogelijk:
Ja
Behandeling:
Hechtingen openen, daarna de behandeling starten als bij een normale behandeling. De gedeelten achter het donatiegebied zoals onderarmen en enkels afzonderlijk injecteren.
De wonden behandelen met poeder met werkende stof, daarna de wonden sluiten.
Wat explantatieteam kan doen:
Na uitnemen botten, de wonden niet sluiten maar goed verpakken. Goede contacten met mortuarium of thanatopracteur zijn hierin van belang.
Mogelijke complicaties:
Lekkage als gevolg van niet goed afhechten, geen goede drainage en geen goede verpakking van de wonden.

Huiddonatie
Thanatopraxie mogelijk:
Dit kan pas bepaald worden nadat het lichaam gezien is, aangezien tegenwoordig verschillende methodes gehanteerd worden. Bij huidtransplantatie van opper- en lederhuid  is de kans op lekkage groot. De mogelijkheden om deze gebieden tegen lekkages te behandelen , nadat nog eens enkele liters balsemvloeistof in het lichaam zijn geïnjecteerd, zijn beperkt en een negatief advies is in dat geval raadzaam. Indien er behandeld wordt met formaldehyde-houdende vloeistoffen, is de fixatie van het weefsel groter en is de kans op lekkages minder, maar nog duidelijk aanwezig.
Behandeling:
Normale behandeling met separate behandeling voor de gebieden welke niet van balsemvloeistoffen zijn voorzien.
Wat explantatieteam kan doen:
Lichaam niet inpakken en dit overlaten aan thanatopracteur.  I.v.m. de aansprakelijkheid van het explantatieteam is zekerheid gewenst dat dit goed en afdoende gedaan wordt.
Mogelijke complicaties:
De kans op lekkages is groot, evenals de complicaties tijdens opbaren zoals nare geuren, kleding die vervangen moet worden, matrassen die bevuild raken e.d.  De vraag rijst dan of een behandeling, met de verwachtingen die je daarmee automatisch schept voor de nabestaanden, aan te raden is.

Hartklepdonatie
Thanatopraxie mogelijk:
Ja
Behandeling:
Hechting thorax openen en vulling verwijderen. Injectie via de aorta thoracaal. Gelet moet worden op subclavia links, welke separaat geïnjecteerd moet worden. Ook moet goed gelet worden op mogelijke totale behandeling van het lichaam; soms moet op meerdere plaatsen separaat geïnjecteerd worden.
Wat explantatieteam kan doen:
Lichaam niet sluiten en geen absorberend poeder gebruiken. Het afsluiten en opvullen overlaten aan de thanatopracteur.  I.v.m. de aansprakelijkheid van het explantatieteam is zekerheid gewenst dat dit goed en afdoende gedaan wordt.
Mogelijke complicaties:
Zie behandeling.
 
B) ORGAANDONATIE

Orgaandonatie
Thanatopraxie mogelijk:
Ja
Behandeling:
Een behandeling, na elke orgaandonatie, kan gedaan worden via een 6 punten injectie. Voor de holten, indien de gebruikte vloeistof dit vereist, wordt vloeistof met een hogere index toegepast. De thanatopracteur moet rekening houden met het feit dat het explantatieteam een behoudende vloeistof gebruikt. Deze houdt het te transplanteren orgaan langer in goede conditie, maar laat een lichaam  zeer bleek zien. Het is raadzaam dit niet te corrigeren met pigment-houdende vloeistof, omdat deze zich mogelijk ophoopt in bepaalde aders. Na deze behandeling is een cosmetische behandeling aan te raden.
Wat explantatieteam kan doen:
Het stevig materiaal dat vulling geeft aan ruimten, kan worden weggelaten.
Mogelijke complicaties:
De kans op kleurfixatie, bij gebruik van een pigment-houdende behandelvloeistof.