PERSBERICHT SYMPOSIUM 2015

Symposium Thanatopraxie: samen op weg naar meer professionaliteit

Op woensdag 3 juni 2015 organiseert het Nederlands Instituut voor Thanatopraxie (NIT) een symposium in het crematorium Hilvarenbeek te Diessen. U bent van harte uitgenodigd voor de inloop met lunch vanaf 13.30 uur. De eerste spreker is om 14.00 uur geprogrammeerd en de middag duurt tot 18.00 uur.

Het vak van thanatopracteur is door de jaren heen in ontwikkeling en voortdurend biedt het NIT het hoofd aan uiteenlopende vraagstukken. Met nieuw elan in bestuur en werkgroep, en een vernieuwende aanpak is het tijd voor het anticiperen op recente ontwikkelingen, die mede in gang gezet worden door de Ministeries van VWS en I&M. Namens de vakgroep Biociden, afdeling Risicovolle Stoffen en Producten van Inspectie Leefomgeving & Milieu spreekt mw. ing. I.F.G.A. Scheijgrond over de regels van de biocidewetgeving in relatie tot Thanatopraxie.

Onderlinge kennisoverdracht, voorlichting en discussie over genoemde onderwerpen hebben tot doel  een gezamenlijk beleid te dragen en te bewerkstelligen. Bovendien is de middag een mooi platform om elkaar te ontmoeten, te leren kennen en te spreken.

Voor deelname kunt u zich vóór 25 mei opgeven via info@nit-online.nl (o.v.v. uw naam, organisatie en functie) en betaling vooraf van € 25,00 op bankrekeningnummer NL68ABNA0418483817 t.n.v. Stichting Nederlands Instituut voor Thanatopraxie o.v.v. symposium 2015 en uw naam. Voor meer informatie over het programma kunt u de website bezoeken www.nit-online.nl, contact opnemen met Ineke van Zanten, tel. 06-12200327 of mailen naar info@nit-online.nl Locatie: crematorium Hilvarenbeek, Beekseweg 22B, 5087 KB Diessen.

Bent u aangesloten bij het NIT dan is deelname gratis. Ook in dat geval ontvangen wij graag uw opgave per mail.