Persbericht symposium NIT 9 juni 2023

Symposium NIT op 9 juni

Op 9 juni ontmoeten thanatopracteurs van het Nederlands Instituut voor Thanatopraxie (NIT) en andere belangstellenden elkaar op het jaarlijkse symposium in Houten. Voor de beroepsgroep is dit een mooi moment voor informatie-uitwisseling, onderlinge verbinding en ontmoeting. Het NIT maakt sinds vorig jaar een nieuwe stap in professionalisering door de invoering van een permanente educatiesystematiek (PE). Op dit onderwerp wordt tijdens het symposium nader ingegaan.

Direct bij de start van het symposium brengt Niels Schermel (bestuurslid) een interactieve dialoog op gang over schouwen. Voor de aanwezigen biedt dit gelegenheid voor het uitwisselen van ervaringen, vraagstukken en oplossingen. Opnieuw wordt er aandacht geschonken aan de PE-puntensystematiek, die vorig jaar werd geïntroduceerd. Evert de Niet (bestuurslid) geeft aan welke mogelijkheden er zijn en wat er kan of mag. Inmiddels is met de NaVU (Nationaal Vakexamen Uitvaartzorg) een samenwerking gezocht en zijn er afspraken gemaakt. De NaVU houdt zich in dit traject vooral bezig met de uitvoering van het examineren en het beheer van de PE-puntensystematiek. Het NIT blijft zich met name richten op de inhoudelijke kant.

Hoe zien we de toekomst in thanatopraxie in relatie tot de arbeidsmarkt, de opleiding en stageplekken (die niet altijd en overal voor handen zijn)? Voorzitter NIT, Gert-Jan Kleinrensink, geeft op dit programmaonderdeel een inkijk in wat er speelt en wat er te verwachten valt. Over een geheel ander onderwerp krijgt forensisch arts, Thymen Kerver, het podium. Hij vertelt over zijn expertise bij het schouwen van overledenen bij forensisch onderzoek. Tenslotte komt het onderwerp ‘veraarden’ aan bod. Dit onderwerp wordt met een groeiende belangstelling gevolgd. Tijdens het symposium volgt een toelichting op wat veraarden inhoudt en waar deze alternatieve vorm van begraven wel of niet mogelijk is. Dagvoorzitter Gert-Jan Kleinrensink leidt de aanwezigen door het programma. Het dagdeel wordt afgesloten met een uitgebreide lunch die gelegenheid biedt elkaar te spreken, te ontmoeten en zorgt voor de onderlinge verbinding. Bij belangstelling voor dit symposium kunt u (tot 25 mei a.s.) contact opnemen via info@nit-online.nl. Er is nog beperkt ruimte.