Gezamenlijk persbericht uitvaartbranche

Uitvaartorganisaties Nederland wil plek voor uitvaartzorg in verkiezingsprogramma’s

Tien branche- en beroepsverenigingen in de uitvaartbranche vragen de politieke partijen die meedoen aan de komende Tweede Kamerverkiezingen om kennis te nemen van de knelpunten die zij signaleren rondom de dood. De tien brancheorganisaties roepen de politieke partijen op om in hun verkiezingsprogramma de zorg voor overledene op te nemen.

Het is een vervolg op een eerdere oproep aan de minister van Binnenlandse Zaken om de Wet op de Lijkbezorging op zeven punten te verbeteren. Deze aanpassingen focussen zich op bescherming van de overledene, bescherming van de nabestaande en keuzevrijheid op het gebied van mogelijkheden van de lijkbezorging.

Binnen de uitvaartbranche werken tal van professionals en vrijwilligers samen om het proces rondom een uitvaart op een goede manier vorm te geven. De Wet op de Lijkbezorging vormt hierbij het wettelijk kader. De huidige Wet op de Lijkbezorging stamt uit 1991. Veel verloopt goed binnen de branche, maar sommige dingen kunnen beter. Harriët Tomassen (deelnemer namens de LVC) licht toe: “Na een constructieve discussie zijn we gekomen tot zeven punten die de wet volgens ons echt gaat verbeteren. Het is een mijlpaal in onze sector dat we de handen in elkaar hebben geslagen. Dit is een duidelijk signaal naar het ministerie om de wet aan te scherpen. De zorg voor de overledene en nabestaanden heeft in onze gesprekken continu centraal gestaan.”

Zeven aanpassingen in de Wet op de Lijkbezorging

Uitvaartorganisaties Nederland roept op om onderstaande zeven punten mee te nemen in de herziening van de huidige Wet op de Lijkbezorging:

  1. Maak invasieve handelingen aan een overleden lichaam voorbehouden handelingen. Zodat er kaders zijn voor wie deze handelingen mogen uitvoeren en onder welke voorwaarden.
  2. Maak aansluiting bij een door de overheid erkende geschilleninstantie verplicht voor ondernemers in de uitvaartbranche. Nabestaanden kunnen er zo van op aan dat hun zorgen en klachten altijd afgehandeld worden.
  3. Zorg dat de inzet van nieuwe vormen van lijkbezorging niet onnodig wordt vertraagd. De ontwikkeling van nieuwe veilige, waardige en duurzame methoden gaat sneller dan wetswijzigingen. Daar is meer ruimte voor nodig zonder dat dit een wetswijziging vereist.
  4. Maak het melden van medische risico’s na overlijden verplicht. Zodat uitvaartprofessionals, -vrijwilligers en nabestaanden op de hoogte zijn van eventuele risico’s. Denk hierbij bijvoorbeeld aan besmettelijke ziekten of nucleaire medische behandelingen.
  5. Maak het opzettelijk schade toebrengen aan het lichaam van een overledene strafbaar.
  6. Behoud minimaal twee weken als bewaartermijn van de as. Zodat nabestaanden voldoende tijd hebben om zich te bezinnen op de asbestemming en eventuele andere nabestaanden op de hoogte te brengen hiervan.
  7. Pas de vereisten rond de grondwaterstand aan voor natuurbegraafplaatsen. Op natuurbegraafplaatsen worden graven niet geruimd, waardoor het nadelige effect van hoge waterstanden niet van toepassing is, terwijl het wel de realisatie van de begraafplaatsen bemoeilijkt.

Over Uitvaartorganisaties Nederland

Uitvaartorganisaties Nederland is een uniek samenwerkingsverband tussen tien branche- en beroepsverenigingen in de uitvaartsector. Zij werken samen om te zorgen voor verdere versterking en professionalisering van de uitvaartbranche en daarmee optimale dienstverlening voor overledenen en nabestaanden. Het samenwerkingsverband bestaat uit: BOPMZ, BRANA, BGNU, FKB, LBvR, LVC, Nardus, Netwerk Uitvaartvernieuwers, NIT en VTU.

————