George Maat spreker op BGNU-NetwerkEvent

Op woensdag 25 maart spreekt George Maat, voorzitter van het NIT, op het BGNU (Branchevereniging Gecertificeerde Nederlandse Uitvaartondernemingen) NetwerkEvent te IJsselstein. Hij brengt actuele Thanatopraxie onderwerpen voor het voetlicht zoals naderende overheidsbemoeienis voor en gebruik van balsemvloeistoffen. Daarnaast vertelt hij over zijn recente ervaringen in forensische identificaties, die nu vooral op basis van DNA-onderzoek gebeuren. Hij is actief bij het Landelijk Team Forensische Opsporing en betrokken bij slachtofferidentificaties na vliegtuigrampen, zoals de MH17. In zijn betoog geeft hij hierin de raakvlakken met de uitvaartzorg aan. Duur van de gehele BGNU-bijeenkomst is van 16.00 tot ongeveer 19.00 uur. Voor het aanmelden en het verkrijgen van details over locatie en kosten kunt u een mail zenden aan het Branchebureau BGNU via info@bgnu.nl