Bestuurswisseling september 2020

Medio september is de samenstelling van het bestuur van het Nederlands Instituut voor Thanatopraxie (NIT) gewijzigd. De stichting neemt afscheid van voorzitter George Maat en secretaris Hans Heikoop, één van de grondleggers van het NIT. De nieuw aangetreden voorzitter en het nieuwe bestuurslid zijn respectievelijk Gert-Jan Kleinrensink en Niels Schermel.

 

Na een jarenlange inzet van zowel Maat als Heikoop vinden beiden dat het tijd wordt om plaats te maken voor nieuwe gezichten. Schermel en Kleinrensink draaien al een tijd mee in het bestuur en zijn actief in de branche. Niels Schermel is directeur van Afuitex post mortem support en Gert-Jan Kleinrensink is hoogleraar anatomie aan het Erasmus MC Rotterdam. De nieuw toegetreden bestuursleden zullen samen met de zittende bestuursleden hun schouders zetten onder de ingeslagen vernieuwingsslag van het Nederlands Instituut voor Thanatopraxie (NIT). Het nieuw NIT-bestuur geeft namelijk vorm aan de opdracht van het Ministerie van VWS om het bestaande instituut nog verder te versterken als branchebrede en landelijke kwaliteitsbewakende thanatopraxie instelling. In deze opdracht is een samenwerking ten aanzien van het outsourcen van de examen- en PE-puntensystematiek gezocht en gevonden bij de STIVU (Stichting Vakexamens Uitvaartzorg). Dit wordt nog verder doorontwikkeld. Door het uitbesteden van deze werkzaamheden wordt de examencommissie van het NIT in de huidige vorm opgeheven. De commissie bestond vooralsnog uit voorzitter Peter O. Gerrits en de leden Bas de Leng, Rens de Peijper en de eerdergenoemde Gert-Jan Kleinrensink, die recentelijk is voorgedragen als voorzitter voor het NIT. Het afscheid van de vertrekkende bestuursleden en examencommissieleden is gelijktijdig met een diploma-uitreiking van nieuw gecertificeerde thanatopracteurs in een feestelijke ambiance georganiseerd.