Onderwerpen en actiepunten werkgroepvergadering

Woensdag 10 december te Amersfoort had de werkgroep haar eerste vergadering.

Aanwezig waren:
Rian Willems (bestuurslid NIT)
Chantal Wilthagen, coördinator werkgroep
Bas de Leng, lid werkgroep
Els Görtemöller, lid werkgroep
Hans Verstraaten, lid werkgroep
Stefan Floors, lid werkgroep
Ineke van Zanten (ambtelijk secretaris NIT)

 

I. Onderwerpen/actiepunten:

1. Organisatie symposium 3 juni 2015
2. Vormgeven technische vraagbaak op website voor informatiezoekers.
3. Nadenken over voorstel verbetering website
4. Nadenken over gedragsregels, verwerven keurmerk, werkprotocollen, auditeren, certificering.
5. Nadenken over in gesprek gaan met Vesalius met als doel samen op te trekken.
6. Nadenken over contacten met uitvaartondernemers, zorgopleidingen en zorgen voor bekendheid met thanatopraxie in het algemeen.
7. Vormgeven van free publicity en ontwikkeling van persberichten
8. Nadenken over deelname aan open dagen/beurzen: regiobeurzen en de grote uitvaartbeurs in 2016 in Gorinchem.

II. Brainstorm programma symposium

Ingrediënten symposium moeten zijn:
Uitleg/informatie
Interactie
Emotie

Dagprogramma in twee delen:
Ochtend: technische lezingen
Middag: algemene lezingen, bedoeld voor iedereen die met balsemen te maken heeft, zoals medewerkers in uitvaartcentra

III. Volgende vergadering
11 februari 2015