Eerste landelijke Thanatopraxiedag

Op vrijdag 15 april aanstaande vindt voor het eerst een landelijke thanatopraxiebijeenkomst plaats voor gediplomeerde thanatopracteurs. Deze dag wordt georganiseerd door de Vakgroep van het NIT dat op 15 april te gast is bij de Vakgroep Anatomie van het UMCG in Groningen. Tijdens deze
Read More

Thanatopraxie per 1 januari 2010 toegestaan

Het Nederlands Instituut voor Thanatopraxie heeft eind november van de staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, mevrouw drs. A.Th.Bijleveld-Schouten, een brief ontvangen waarin zij mededeelt dat de wet – met uitzondering van het onderdeel van inzake de NODO-proc
Read More

Register Erkende Thanatopracteurs online

Thanatopraxie mag alleen uitgevoerd worden door gediplomeerde thanatopracteurs. Het NIT beheert niet alleen de kwaliteit van het examen, maar ook het ‘Register Erkende Thanatopracteurs’. Hierin zijn alle door het NIT erkende thanatopracteurs opgenomen. Een thanatopracteur kan alleen i
Read More

Tweede lichting cursisten ontvangt NIT-diploma

Uit handen van Henry Keizer, voorzitter van het Nederlands Instituut voor Thanatopraxie (NIT), ontvingen op 18 september jl. tien geslaagde cursisten het NIT-diploma. Daarmee telt ons land inmiddels 24 NIT-gediplomeerde thanatopracteurs. “Met de goedkeuring van de aangepaste Wet op de
Read More

NIT verheugd over akkoord Eerste Kamer met wijziging Wet op de lijkbezorging

Thanatopraxie nu binnenkort ook in Nederland toegestaan Het tijdelijk balsemen van een overledene – thanatopraxie – is nu binnenkort ook in Nederland toegestaan. De Eerste Kamer ging op 9 juni jl akkoord met de wijziging van de Wet op de lijkbezorging die dat mogelijk maak
Read More

Tweede Kamer akkoord met wetswijziging

De Tweede Kamer is akkoord gegaan met de wijziging van de Wet op de Lijkbezorging. Dat betekent dat – als ook de Eerste Kamer instemt – Thanatopraxie in ons land is toegestaan.
Read More

Eerste diploma’s Nederlands Instituut voor Thanatopraxie

Tijdens een bijeenkomst in het Nederlands Uitvaart Museum Tot Zover op 17 september ontvingen de geslaagde cursisten uit handen van de voorzitter van het Nederlands Instituut voor Thanatopraxie (NIT), de heer J.M.H.J. Keizer, hun diploma. “Niet alleen een mooi moment voor de geslaagde
Read More